Měření osvětlení

Kvalita osvětlení ovlivňuje výkonnost, zdravotní stav a bezpečnost zaměstnanců v průmyslu i službách. Také se projevuje na produktivitě. Správným výběrem osvětlení lze výrazně zlepšit podmínky pro práci, což vede k menšímu počtu chyb, vyšší efektivitě a bezpečnosti práce.

Osvětlení podle starších norem již neodpovídá požadavkům na hygienu práce, zejména pokud dojde ke změně využití prostorů. Naše hlavní kritérium při hodnocení osvětlení je, aby byly splněny požadavky platných norem s minimální spotřebou energie a nízkými náklady.

Službu měření osvětlení provádíme výhradně pomocí pravidelně kalibrovaných měřících přístrojů. Po naměření hodnot pro Vás vypracujeme protokol o měření, který obsahuje všechny povinné informace dle platných norem.

Poptávkový formulář

Mám zájem o:

10 + 10 =