Revize

Revize zahrnuje důkladnou prohlídku, zkoušku a následné posouzení všech elektrických rozvodů. Závěrem revize je odborné posouzení bezpečné provozuschopnosti instalace či zařízení.

Provozovatel elektroinstalace je povinen zajistit pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami dle NV 101/2005 Sb, ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 33 1500.

Revize elektroinstalace

Provádíme instalace přípojek, hlavních rozvaděčů, přípojek, rozvodných skříní a vedení. Rádi vám připravíme kompletní návrh elektroinstalace, tak aby splňovala všechny normy, byla bezpečná a bezchybně fungovala.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů provádíme pro kompletní hromosvodové soustavy, zemniče a jímací soustavy na nových i stávajích soukromých či komerčních objektech.

Revize elektroinstalace

Provádíme instalace přípojek, hlavních rozvaděčů, přípojek, rozvodných skříní a vedení. Rádi vám připravíme kompletní návrh elektroinstalace, tak aby splňovala všechny normy, byla bezpečná a bezchybně fungovala.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů provádíme pro kompletní hromosvodové soustavy, zemniče a jímací soustavy na nových i stávajích soukromých či komerčních objektech.

Nabízíme následující typy revizí:

  • Revize elektroinstalace domů, bytů, provozoven a průmyslových budov
  • Revize elektroinstalace průmyslových zařízení
  • Revize a zkoušky elektrických zařízení strojů
  • Revize dobíjecích stanic
  • Revize hromosvodů

Termín poslední revize evidujeme a po uplynutí lhůty platnosti revize vás budeme  kontaktovat ohledně potřeby provedení další kontroly.

Revize elektroinstalace – jak často?

Normy určují lhůty pravidelných revizí, a to podle prostoru a prostředí. 

Prostředí se pak rozděluje na normální (revize každých 5 let), vlhké, prašné a studené (revize každé 3 roky) nebo venkovní pod přístřeškem (revize každé 4 roky).

Nabízíme následující typy revizí:

  • Revize elektroinstalace domů, bytů, provozoven a průmyslových budov
  • Revize elektroinstalace průmyslových zařízení
  • Revize a zkoušky elektrických zařízení strojů
  • Revize dobíjecích stanic
  • Revize hromosvodů

Termín poslední revize evidujeme a po uplynutí lhůty platnosti revize vás budeme  kontaktovat ohledně potřeby provedení další kontroly.

Revize elektroinstalace – jak často?

Normy určují lhůty pravidelných revizí, a to podle prostoru a prostředí. 

Prostředí se pak rozděluje na normální (revize každých 5 let), vlhké, prašné a studené (revize každé 3 roky) nebo venkovní pod přístřeškem (revize každé 4 roky).

Poptávkový formulář

Mám zájem o:

5 + 1 =