Projekt elektro

Pro bezproblémový chod jakýchkoliv složitějších elektrických zařízení je nezbytný kvalitní projekt. Ten zajistí správně situované zdroje elektřiny a vývody pro osvětlení na správných místech.

Je výhodné naplánovat celkové osvětlení interiéru spolu s autorem projektu, protože správně navržené osvětlení má podceňovaný vliv na celkovou kvalitu bydlení. Prvním krokem projektu je zapojení rodinného domu do elektroměrového rozvaděče. Projekt také zahrnuje návrh a realizaci všech vnitřních elektrických rozvodů, ochrany proti blesku a zemnění.

Základní technické údaje rozvodů, energetická bilance jednotlivých provozů, předpokládaná roční spotřeba elektrické energie, řešení náhradních zdrojů, popis osvětlovací soustavy, zásuvkové rozvody, rozvody technologické, rozvody pro slaboproudé systémy, způsob uložení kabelového vedení a způsob a provedení uzemnění a hromosvodu bývají součástí projektu.

Přesná specifikace jednotlivých prvků je nutná, stejně jako u ostatních projektů. Zpravidla je to tabulka s jednotlivými prvky použitými v elektroinstalacích, včetně jejich množství. Množství kabelů je definováno běžnými metry. Zde se dočteme o množství zásuvek, svítidel, kabelů, jednotlivých součástí hromosvodu, rozvaděčů atd.

Poptávkový formulář

Mám zájem o:

13 + 7 =